Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Karjalan kannaksen Metsäpirtistä lähtöisin olevan Peltosten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia sen perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta seuran jäsenten keskuudessa.

Sukuseura järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita näihin verrattavia tilaisuuksia. Seura tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää, arkistoi, tiedottaa ja julkaisee sukua koskevaa tietoutta.

Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Metsäpirtin Peltosten sukuun kuuluva tai on puolisonsa kautta siihen liittynyt. Seuraan voidaan myös hyväksyä alle 18 vuotiaita henkilöitä nuorisojäseniksi.

Metsäpirtin Peltosten sukuseura perustettiin 4.7.2004 Metsäpirtin Saaroisissa. Ensimmäinen sukukokous pidettiin 27.11.2004 ja yhdistys rekisteröitiin 8.1.2008. Jäsenmäärä vuonna 2020 on lähes 170 jäsentä.

Kampanja 2020

Käynnistämme kampanjan uusien jäsenien löytämiseksi. Jokainen jäsen joka tuo uuden jäsenen seuraan, voi ilmoittautua ensi vuoden sukujuhlassa ja saa Peltosten pinssin rintapieleen!

Viimeisimmät jäsenkirjeet

Viimeisimmät sukukokoukset

Löydät meidät myös Facebookista ryhmästä Metsäpirtin Peltoset.

https://www.facebook.com/groups/352665734892580/

 

Comments are closed.