Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Karjalan kannaksen Metsäpirtistä lähtöisin olevan Peltosten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia sen perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta seuran jäsenten keskuudessa.

Sukuseura järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita näihin verrattavia tilaisuuksia. Seura tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää, arkistoi, tiedottaa ja julkaisee sukua koskevaa tietoutta.

Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Metsäpirtin Peltosten sukuun kuuluva tai on puolisonsa kautta siihen liittynyt. Seuraan voidaan myös hyväksyä alle 18 vuotiaita henkilöitä nuorisojäseniksi.

Metsäpirtin Peltosten sukuseura perustettiin 4.7.2004 Metsäpirtin Saaroisissa. Ensimmäinen sukukokous pidettiin 27.11.2004 ja yhdistys rekisteröitiin 8.1.2008. Jäsenmäärä vuonna 2023 on 166 jäsentä.

Löydät meidät myös Facebookista ryhmästä Metsäpirtin Peltoset.

https://www.facebook.com/groups/352665734892580/

 

Jäsenkirjeet ja sukukokoukset

Viimeisimmät jäsenkirjeet

Viimeisimmät sukukokoukset

 

Tietosuoja

 

Comments are closed.