Peltoset

Karjalan kannaksen kaakkoiskulmassa Laatokan rannalla sijainneessa Metsäpirtissä, joka aikoinaan kuului Sakkolan pitäjään (Sackula pogost) asui isonvihan aikaan Paavo Peltonen (Påhl Peldoin, Paul Peldoinen) perheineen. Häntä pidetään sukuseuran kantaisänä, jonka jälkipolvi on varsin laaja.

Peltosten sukua on tutkittu määrätietoisesti ainakin 1980-luvulta lähtien. Todennäköistä on, että Peltoset ovat lähtöisin nykyisen Itä-Suomen alueelta ja 1600-luvulla muuttaneet Metsäpirttiin. Peltosia tavataan Kannaksella usean pitäjän alueella ja myös Inkerin puolella.

 

Comments are closed.